Συνεργασία της Rap Media με τον Περιφερειακό Σταθμό Super