Τι μπορώ να ανακυκλώσω; Ένα ερώτημα που βασανίζει πολλούς!

Εμφανίσεις: 2542

Πολλές φορές θέλουμε αλλά... δεν ξέρουμε! Ν' ανακυκλώσουμε ναι, αλλά τι; Ποια είναι εκείνα τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Οι κατηγορίες ανακυκλώσιμων είναι 13.

 • Χαρτί
 • Πλαστικό
 • Αλουμίνιο
 • Γυαλί
 • Σακούλες
 • Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.),
 • Μικροσυσκευές που διευκολύνουν τη ζωή (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.)
 • Προϊόντα εικόνας και ήχου
 • Εξοπλισμός πληροφορικής
 • Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
 • Συσκευές αυτόματης διανομής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας.

 • Φαγητά (λίπασμα)
 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ( +φάρμακα)
 • Καταλύτες εξάτμισης οχημάτων
 • Ελαστικά Αυτοκινήτων
 • Μπαταρίες
 • Ιστία (πανιά ιστιοπλοϊκών σκαφών)

Τα βιοδιασπώμενα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.   rapgroup-logo-horizondal - Copy (1)