Η Κομισιόν θέτει νέους στόχους για την ανακύκλωση μέχρι το 2030

Εμφανίσεις: 2100

 -Μέχρι το 2030, θα πρέπει το 65% των οικιακών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακυκλώνεται-

Έναν φιλόδοξο στόχο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους νέους κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων που εισηγείται σήμερα: μέχρι το 2030, το 65% των οικιακών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακυκλώνεται. Η Κομισιόν με τους νέους κανονισμούς επιχειρεί να περιορίσει τις ποσότητες μετάλλων, πλαστικού, τροφίμων και άλλων υλικών που καταλήγουν σε χωματερές ή μολύνουν τους ωκεανούς, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλαστικά αντικείμενα, το 50% των οποίων καταλήγουν σε χωματερές ή ωκεανούς. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η επέκταση του κλάδου της ανακύκλωσης θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς υποστηρίζει ότι οι προτάσεις, που περιλαμβάνουν επενδυτικές και κανονιστικές στρατηγικές που θα καταστήσουν ευκολότερη την επισκευή, επανάχρηση και ανακύκλωση όλων των υλικών, από ηλεκτρικές συσκευές μέχρι μπάζα οικοδομών, αποτελούν ένα βήμα προς την “επανεφεύρεση της ευρωπαϊκής οικονομίας”. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με τους στόχους για την ανακύκλωση των σκουπιδιών από τους δήμους, ανακυκλώνοντας λιγότερο από το 20% των σκουπιδιών: Η Εσθονία, η Κροατία, η Λετονία, η Μάλτα, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 43% των σκουπιδιών ανακυκλώθηκε το 2013, ενώ ένα 31% κατέληξε σε χωματερές και ένα 26% αποτεφρώθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν. Πάντως, περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν έμειναν ικανοποιημένες από τις προτάσεις της Κομισιόν, επισημαίνοντας κυρίως ότι ο νέος στόχος του 65% ανακύκλωσης ως το 2030 είναι χαμηλότερος από τον προηγούμενο στόχο του 70%. “Η προσθήκη κάποιων ωραίων πρωτοβουλιών δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο νομικά δεσμευτικός πυρήνας του πακέτου, και κυρίως οι στόχοι για τα απόβλητα, είναι πιο αδύναμος από την περσινή πρόταση”, δήλωσε ο Στεφάν Αρντιτί, από το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Γραφείο. rapgroup-logo-horizondal - Copy (1)