Μοριάς όπως…μουριά, μια λαχταριστή, ετυμολογική εκδοχή

Εμφανίσεις: 216

Το 1893 ο γλωσσολόγος Χατζηδάκις Γεώργιος, υποστήριξε πως η λέξη Μοριάς, έχει ετυμολογική συνάφεια με την μουρέα, ένα πολύ διαδεδομένο δέντρο της Πελοποννήσου.

Αυτή η θεωρία, στηρίζεται στον «Βίο του Αγίου Μελετίου», που διασώζεται σε χειρόγραφο του 1111 μ.Χ. Ο καθηγητής αρχαιολογίας Πέτρος Θέμελης, επιβεβαιώνει πως η πρώτη καταγραφή της Πελοποννήσου με το όνομα «Μωρέας» ανάγεται στο εν λόγω χειρόγραφο.

Από το χειρόγραφο διαβάζουμε: «Κοινώς τώρα αύτη η Χερσόννησος λέγεται Μωρέας, ίσως με το να έχη πολλάς μωρέας, ήτοι συκαμίνους μαύρας». Να σημειωθεί πως η "συκάμινος" (συναντάται και ως αρσενικό), ήταν η μαύρη μουριά (τη βρίσκουμε στον Θεόφραστο, Περὶ φυτῶν ἱστορία.3.4). 

Στη φωτογραφία η Πελοπόννησος αναπαριστάται ως φύλλο μουριάς, στο οποίο σημειώνονται οι σημαντικότεροι κόλποι και ακρωτήρια, σε χάρτη του 1688 (DAPPER, Olfert. Naukeurige Beschryving Van Morea, Eertijts Peloponnesus; En de Eilanden, Gelegen onder de kusten van Morea, en binnen en buiten de Golf van Venetien: waer onder de voornaemste Korfu, Cefalonia, Sant Maura, Zanten en anderen in grooten getale. Behelzende derzelver Lantschappen, steden, rivieren, poelen, bergen, gewassen, dieren, &c. Met de kaerten van Morea, Golf van Venetien, en verscheide eilanden: benessens afbeeldingen van steden en kastelen, als Patrasso, Modon, Koron, Navarino, Napoli di Romania en Malvasia, Korinthen, Misitra &c., Άμστερνταμ, Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Someren en Goethals, 1688, σ.9).

Μαυρογονάτου Αφροδίτη, MA αρχαιολόγος