Ένα δίγλωσσο τυπογραφικό / περιηγητικό έντυπο για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (1803)

Εμφανίσεις: 72

Αρχαία Αλεξάνδρεια. Περιγραφή της πόλεως ταύτης εν τη κατά πάροδον περιηγήσσι / Древняя Александрия. Путешествие από τον Αρχιμανδρίτη Κωνστάντιο / Архимандрит Константин Εν τη ελευθέρα τυπογραφία Γαρίου και Καμπανίας, Μόσκβα, 1803. Στόχος του εντύπου ήταν να ξεναγήσει τον επισκέπτη στις αρχαιότητες της Αλεξάνδρειας από τη δημιουργία της πόλης έως τις αρχές του 19ου αιώνα.

Αξιοσημείωτη είναι η αφιέρωση του Αρχιμαδρίτου Κωνστάντιου και συγγραφέα στον Τσάρο Αλέξανδρο Α΄( βασιλεία 1801-1825), με την προσφώνηση: «Τω κραταιοτάτω και πανυπερσεβάστω Αυτοκράτορι πάσης Ρωσσίας Αλεξάνδρω τω πρώτω» και στη συνέχεια «Πανευσπλαγχνικώτατε ιμπεράτορ».

Κατεβάστε εδώ, το δίγλωσσο τεκμήριο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κ. Λασκαρίδη.