Ημερολόγιον της φιλοκάλου Πηνελόπης: Περιοδικό εργοχείρων και συρμών (1910)

Εμφανίσεις: 403

Ένα συνδρομητικό περιοδικό του 1910 για γυναίκες, μια «Εγκυκλοπαίδεια της γυναικείας καλλιτεχνίας», με τις τελευταίες τάσεις στα κεντήματα και την εκτέλεση εργοχείρων, προτάσεις για την τραπεζοσκευή και τεϊοσκευή, άρθρα οικιακής οικονομίας, συμβουλές ομορφιάς, διαφημίσεις για μαγαζιά λευκών ειδών και προίκας, γαλακτοπωλεία, εμπορορραφεία και πάσης φύσεως μαγαζιά που σχετίζονται με την ομορφιά και την οικοκυρική.

Διαβάστε εδώ ένα τεύχος του 1910