ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΕΤΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Τα προτερήματα της ιδιωτικής ασφάλισης από έναν ειδικό!

Εμφανίσεις: 1835

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του κ. Δημήτρη Ραψωματιώτη, εκπροσώπου της RAP GROUP και του κ. Τιμολέοντα Πιέτρη, Ασφαλιστικού Συμβούλου της Εταιρίας Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Πιέτρης & Συνεργάτες.

Η συνάντηση έγινε για να εκφράσει ο κ. Ραψωματιώτης, τις ευχαριστίες του και την ικανοποίησή του από τις παροχές στην ασφάλεια υγείας που είχε πραγματοποιήσει στην «Ασφάλειες Πιέτρης & Συνεργάτες» και την άμεση βοήθεια και εξυπηρέτηση στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

Απόλυτα ικανοποιημένος, ο Δημήτρης Ραψωματιώτης, από τις παροχές στην ασφάλεια υγείας που είχε πραγματοποιήσει στις «Ασφάλειες Πιέτρης & Συνεργάτες», θέλησε να ευχαριστήσει τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, για την άμεση βοήθεια και εξυπηρέτηση στο πρόσωπό του.

Ο Τίμος Πιέτρης επί τη ευκαιρία, θέλησε να μιλήσει εκτενέστερα για τις προνομιούχες καλύψεις, που παρέχει μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, σε σχέση με το δημόσιο, «λόγω της υπάρχουσας αδυναμίας του κράτους» στους περισσότερους τομείς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε πως όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια έχουν και τις αναμονές τους, αλλά καθ’ όλη τη διάρκειά τους, παρέχονται στον ασφαλισμένο όλο και περισσότερες δυνατότητες και προνόμια. Ακόμα και στην περίπτωση του καρκίνου, τόνισε, η ασφάλεια καλύπτει, μετά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, ότι χρειάζεται ο ασθενής.

Ένας προσωπικός ασφαλιστικός σύμβουλος, είναι ένας ‘’από μηχανής θεός’’, καθώς έχει αναλάβει –αποκλειστικά εκείνος- να ενημερώνει τον ασφαλισμένο για καθετί νέο υπάρχει και είναι προνομιούχο για εκείνον και τον αφορά. Μέσω αυτού, δημιουργείται και μια προσωπική σχέση μεταξύ πελάτη και ασφαλιστή και υπάρχει το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Η ασφάλεια προσαρμόζεται ανάλογα με το τι ζητάει και ποιες είναι οι δυνατότητες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Η «Πιέτρης & Συνεργάτες» αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση, ικανή να χειριστεί όλους τους κλάδους των προσωπικών και επιχειρηματικών ασφαλειών, με γνώμονα την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της. Ο Τίμος Πιέτρης δηλώνει την ευχαρίστησή του στην προτίμηση του κόσμου και βάζει τα δυνατά του για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Εύα Νιργιανάκη