Μουσική βραδιά από τα τμήματα Κιθάρας, Πιάνου, Φλογέρας του Κέντρου Νεολαίας & Πολιτισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Εμφανίσεις: 728

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Διαδρομές Πολιτισμού 2018» του Δήμου Βέλου – Βόχας θα παρακολουθήσετε τη μουσική βραδιά από τα τμήματα Κιθάρας, Πιάνου, Φλογέρας του Κέντρου Νεολαίας & Πολιτισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Ημερομηνία βιντεοσκόπησης: 2 Ιουλίου 2018

Τόπος: Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού Κρηνών