Ραδιοφωνικο Πρόγραμμα Εκπομπών

Για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, την Επιχειρηματικότητα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
{h}06:00 - 07:00          
{h}07:00 – 08:00          
{h}08:00 – 09:00          
{h}09:00 – 10:00          
10:00 – 12:00 «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά. «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά. «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά. «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά. «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά.
{h}11:00 – 12:00 «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά. «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά. «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά. «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά. «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά.
12:00 – 13:00 «Μέσα σε όλα» με τον Γιάννη Μπρούτζο. «Μέσα σε όλα» με τον Γιάννη Μπρούτζο. «Μέσα σε όλα» με τον Γιάννη Μπρούτζο. «Μέσα σε όλα» με τον Γιάννη Μπρούτζο. «Μέσα σε όλα» με τον Γιάννη Μπρούτζο.
{h}13:00 – 14:00          
{h}14:00 – 15:00          
{h}15:00 – 16:00          
{h}16:00 – 17:00          
{h}17:00 – 18:00          
18:00 – 20:00  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά - Επανάληψη της πρωϊνής εκπομπής  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά - Επανάληψη της πρωϊνής εκπομπής  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά - Επανάληψη της πρωϊνής εκπομπής  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά - Επανάληψη της πρωϊνής εκπομπής  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά - Επανάληψη της πρωϊνής εκπομπής
{h}19:00 – 20:00  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά.  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά.  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά.  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά.  «Άκουσον! Άκουσον!» με την Τζένη Σουκαρά και την Χριστίνα Τσιορωτά.
20:00 – 22:00   «Επιστροφή στο μέλλον» με τους Νίκο Κοριατόπουλο και Τάσο Δημάκο.      
{h}21:00 – 22:00   «Επιστροφή στο μέλλον» με τους Νίκο Κοριατόπουλο και Τάσο Δημάκο.      
{h}23:00 – 00:00          
{h}00:00 – 01:00          
{h}01:00 – 02:00          
{h}02:00 – 03:00          
{h}03:00 – 04:00          
{h}04:00 – 05:00