Τηλεοπτικό Πρόγραμμα Εκπομπών: 7/10/2017 - 13/10/2017

ΑΡΚΑΔΙΚΗ TV

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
{h}06:00 - 07:00              
{h}07:00 – 08:00              
{h}08:00 – 09:00              
{h}09:00 – 10:00              
{h}10:00 – 11:00              
{h}11:00 – 12:00              
{h}12:00 – 13:00              
{h}13:00 – 14:00              
{h}14:00 – 15:00              
{h}15:00 – 16:00              
{h}16:00 – 17:00              
{h}17:00 – 18:00              
{h}18:00 – 19:00              
19:00 – 20:00 "Κορινθίων Έργα": Ευθύμιος Λέκκας   "Γη του Πέλοπα": Στην Κόρινθο του 1930   "Ου Παντός":Βίλα Σικελιανού    
{h}20:00 – 21:00              
{h}21:00 – 22:00              
{h}23:00 – 00:00              
{h}00:00 – 01:00              
{h}01:00 – 02:00              
{h}02:00 – 03:00              
{h}03:00 – 04:00              
{h}04:00 – 05:00              

AXION TV

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
{h}06:00 - 07:00              
{h}07:00 – 08:00              
{h}08:00 – 09:00              
{h}09:00 – 10:00              
{h}10:00 – 11:00              
{h}11:00 – 12:00              
{h}12:00 – 13:00              
{h}13:00 – 14:00              
{h}14:00 – 15:00              
{h}15:00 – 16:00              
{h}16:00 – 17:00              
{h}17:00 – 18:00              
{h}18:00 – 19:00              
{h}19:00 – 20:00              
20:00 – 21:00

"Ου Παντός'':17 χρόνια κέντρο πρόληψης "Δίολκος"

   

"Ου Παντός": 17 χρόνια κέντρο πρόσληψης "Δίολκος"

     
{h}21:00 – 22:00              
{h}23:00 – 00:00              
{h}00:00 – 01:00              
{h}01:00 – 02:00              
{h}02:00 – 03:00              
{h}03:00 – 04:00              
{h}04:00 – 05:00              

SUPER TV

 

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
{h}06:00 - 07:00              
{h}07:00 – 08:00              
{h}08:00 – 09:00              
{h}09:00 – 10:00              
{h}10:00 – 11:00              
{h}11:00 – 12:00              
{h}12:00 – 13:00              
{h}13:00 – 14:00              
{h}14:00 – 15:00              
{h}15:00 – 16:00              
{h}16:00 – 17:00              
{h}17:00 – 18:00              
{h}18:00 – 19:00              
19:30 – 20:30          

"Ου Παντός'':17 χρόνια κέντρο πρόληψης "Δίολκος"

"Ου Παντός": 17 χρόνια κέντρο πρόληψης "Δίολκος"

{h}20:00 – 21:00              
{h}21:00 – 22:00              
{h}23:00 – 00:00              
{h}00:00 – 01:00              
{h}01:00 – 02:00              
{h}02:00 – 03:00              
{h}03:00 – 04:00              
{h}04:00 – 05:00